Bel voor een afspraak van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:30 uur: 071 - 785 1087

logo
logo

Het Plas&Poep Plan

Kinderbekkentherapie is gespecialiseerde bekkentherapie bij kinderen met klachten in het gebied van de buik, het bekken en de bekkenbodem. Een kinderbekkentherapeut is aanvullend opgeleid om uw kind op speelse manier bewust te maken van de bekkenbodemspieren. Uw kind wordt geleerd hoe de bekkenbodemspieren de plas- en poepfabriek beïnvloedt en vooral hoe uw kind hier zelf controle over kan krijgen. Hierbij maken we gebruik van het Plas&PoepPlan.

Er kan bij uw kind sprake zijn van verschillende klachten zoals:

 • zindelijkheidsproblematiek
 • obstipatie
 • ongewenst urineverlies
 • urineweginfecties
 • buikpijn
 • broekpoepen
 • bedplassen

Het Plas&Poepplan

Het Plas&Poepplan is een behandelmethode met een vastliggend tijdpad en afspraakstructuur en bestaat uit een onderzoek- en behandelfase gedurende 6 afspraken

Afspraak 1-2
Tijdens de eerste twee afspraken zal het onderzoek en diagnostiek plaatsvinden. Hierbij zal een voorstel voor een behandelplan worden opgesteld. Afspraak 1 vindt plaats met beide ouders dus zonder uw kind.

Afspraak 2-3-4-5
Tijdens de tweede afspraak vindt aanvullend onderzoek van uw kind plaats en wordt de behandeling met gerichte adviezen en oefeningen gestart. De behandelfase bestaat uit 4 behandelingen.

Afspraak 6
De laatste afspraak is een afrondend gesprek met beide ouders.

Het onderzoek

Om een goed beeld van uw kind en de klachten te verkrijgen vindt eerst een gesprek plaats met beide ouders. Hierbij wordt een uitgebreide vragenlijst doorgenomen en worden aanvullende gegevens gevraagd en plas-en poepmeetlijsten doorgenomen die inzicht geven in de klachten en het plas- en poepgedrag van uw kind.

De volgende afspraken bestaan uit kennismaken, het onderzoeken- en behandelen van uw kind. Met behulp van allerlei spelletjes, opdrachtjes en spelmaterialen wordt het gebruik van de adem- buik- bekken en bekkenbodemspieren beoordeeld. Deze spieren hebben namelijk direct invloed op de functie van de blaas- en darm.

De werking en controle over de bekkenbodemspieren vindt plaats door middel van een inspectie (bekijken) van de bekkenbodem. Dit onderzoek vindt altijd plaats in overleg en bijzijn van de ouder(s).Verder kan indien nodig, als aanvullende diagnostiek gebruikt worden gemaakt van uroflowmetrie, echografie en myofeedback. (link naar diagnostiek)

De behandeling

Na het onderzoek wordt, in samenspraak met uw kind/ de ouders en de verwijzende arts/ of specialist, een behandelplan opgesteld. Indien nodig werkt een kinderbekkentherapeut samen met andere disciplines zodat de zorg rondom uw kind gericht, professioneel en optimaal plaatsvindt.

De behandeling van uw kind kan onder meer bestaan uit:

 • Adviezen over de toilethouding- en het toiletgedrag;
 • Adviezen over drinken en voeding;
 • Uitleg en bewust worden van de "plas- en poepfabriek", hoe werkt het nu van binnen en waarom?;
 • Oefeningen van de ademhaling, buik, en bekkenbodemspieren met opdrachtjes, oefeningen, spelletjes en spel- en oefenmaterialen: het geheel lijkt op gymnastiek voor de plas- en poepspieren.
 • Gedurende de behandelfase wordt, indien nodig, regelmatig geëvalueerd met aanvullende meetlijsten, echografie en uroflowmetrie.

Eindevaluatie voor ouders

De laatste afspraak is een afspraak met de ouders waarin de behandeling wordt geëvalueerd. De behandeling en resultaten wordt doorgenomen. In overleg wordt bepaald of het wenselijk is de voortgang van de behandeling aanvullend te monitoren via mailcontact. Vervolgens wordt de behandeling beëindigd.

Verwijzing

Bekkenbodemklachten komen bij kinderen veel voor. Bij deze klachten worden de bekkenbodemspieren vaak verkeerd gebruikt en kunnen klachten wisselend zijn en steeds weer terugkomen.

Het Plas&PoepPlan bestaat uit een gespecialiseerde aanpak voor kinderen en ouders/opvoeders met plas- en poepproblemen. Hierbij worden medische en gedragsmatige factoren gecombineerd waardoor resultaten op korte en langere termijn worden behouden. Wij behandelen kinderen alleen op verwijzing van uw huisarts of specialist.

U kunt echt iets voor uw kind iets doen!

Als ouders probeert u vanzelfsprekend alles te doen om uw kind te helpen en waarschijnlijk heeft u al verschillende dingen geprobeerd. De aanpak van het Plas&Poepplan zal u en uw kind verder helpen. Probeer als ouder een (positieve) coachende rol te vervullen. Beloon de kleine stapjes die meestal wel lukken. Uw kind heeft uw inzet, steun en motivatie nodig om de problemen effectief aan te pakken. De kinderbekkentherapeut zal samen met u bespreken hoe u uw kind thuis het beste kunt begeleiden.

We oefenen, trainen en coachen uw kind op een stimulerende manier tot uw kind heeft geleerd:

“PLASSEN EN POEPEN, DAT DOE JE ZO!”

Bel voor een afspraak van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:30 uur: 071 – 785 1087

Contactgegevens

Bekken Expertise Centrum Leiderdorp
Splinterlaan 162
2352 SM Leiderdorp
071 – 785 1087

Meer contactinfo

Aanwezigheid

Karin Anthonissen

 • Maandag
 • Dinsdag
 • Woensdag

Ilse van Kesteren

 • Maandag
 • Dinsdag
 • Donderdag

Openingstijden

Maandag:   9:00 - 18:30 uur
Dinsdag:   8:00 - 18:30 uur
Woensdag:   9:00 - 17:00 uur
Donderdag:   9:00 - 16:00 uur
Vrijdag:   8:00 - 17:00 uur

Avondafspraken op verzoek mogelijk