Bel voor een afspraak 071 - 785 1087 of stuur een e-mailbericht naar: info@becleiderdorp.nl

logo
logo

Tarieven en vergoeding

Bekkentherapie wordt geheel of gedeeltelijk vergoed uit uw aanvullende verzekering en valt onder de vergoeding van fysiotherapie. Dit geldt óók wanneer onze praktijk geen contractafspraken heeft met uw zorgverzekering.

Wanneer u verwezen bent door huisarts of specialist voor ongewenst urineverlies kunnen de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie ten laste van de basisverzekering worden gebracht. Dit geldt alleen wanneer u een afspraak maakt bij een in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie geregistreerd bekken(fysio)therapeut. Houdt u er rekening mee dat deze 9 behandelingen altijd verrekend worden met uw eigen risico.

Bent u verzekerd bij een gecontracteerde verzekeraar en heeft u een aanvullende verzekering met recht op vergoeding? Onze praktijk zal de kosten direct voor u declareren bij uw zorgverzekeraar.

Onderstaande tarieven gelden alleen indien onze praktijk geen overeenkomst/contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar en eveneens wanneer u géén aanvullende of een te beperkte aanvullende verzekering heeft afgesloten.
U voldoet de behandeling in onze praktijk door middel van pinbetaling en krijgt een gespecificeerde factuur welke u indient bij uw zorgverzekeraar.
De zorgverzekeraar vergoed u, indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, een basis tarief. Het kan zijn dat u voor de behandeling in ons Expertise Centrum een aanvullende eigen bijdrage betaald. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekering- en polis keuze.

Wij raden u aan om zelf goed na te gaan hoe u verzekerd bent en wat u eventueel vergoed krijgt.

1 Screening € 28,00
2 Intake en onderzoek na verwijzing, 60 minuten € 103,00
3 Intake en onderzoek zonder verwijzing, 60 minuten € 103,00
4 Behandeling/zitting bekkentherapie, 45 minuten € 78,00
5 Eenmalig (bekken)therapeutisch onderzoek, 60 minuten € 103,00
6 Lange zitting i.v.m. met meervoudige hulpvragen, 45 minuten € 78,00
7 Verslag voor bedrijfsarts € 53,00
8 Telefonisch of E-consult consult (10 minuten) € 28,00
9 Telefonisch of E-consult/ beeldbel consult (45 minuten) € 78,00
10 Niet nagekomen afspraak, 45 minuten € 53,00
     

We maken in onze praktijk gebruikt van pinbetaling. U krijgt een gespecificeerde factuur welke u kunt indienen bij uw zorgverzekering. Indien u niet direct kunt of wilt betalen wordt € 5,- extra in rekening gebracht in verband met administratieve kosten. Betaling dient voorafgaand aan een vervolgconsult te zijn voldaan.

Wanneer afspraken minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of via voicemail zijn afgemeld, worden deze niet in rekening gebracht. Bij het niet of niet tijdig afmelden wordt u het tarief van een niet nagekomen afspraak in rekening gebracht. De kosten voor niet nagekomen afspraak dient u zelf te betalen, deze kosten kunnen niet bij uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht!

Voor meer informatie over vergoedingen verwijzen wij jullie graag naar zorgkiezer.

Contactgegevens

Bekken Expertise Centrum Leiderdorp
Splinterlaan 162
2352 SM Leiderdorp
071 – 785 1087

Meer contactinfo

Aanwezigheid

Karin Anthonissen

  • Maandag
  • Dinsdag
  • Woensdag

Ilse van Kesteren

  • Maandag
  • Dinsdag
  • Woensdag

Openingstijden

Afspraak voor telefonisch- e-mail- en beeldbelconsult op aanvraag.    

Maandag:   8:00 - 17:00 uur
Dinsdag:   8:00 - 17:00 uur
Woensdag:   8:00 - 17:00 uur
Donderdag:   gesloten    
Vrijdag:   gesloten